Про парк

Старосамбірщину, край на теренах якого створено Парк, здавна називали "воротами Карпат". Карпатські гори в цій частині мають назву Бескиди. Вони сформовані з флішу, пісковиків, сланців та інших гірських порід. Тверді породи, які менше піддаються руйнуванню, утворюють тут підвищені досить гострі форми рельєфу, а менш стійкі породи, які легко руйнуються, утворюють м'які, округлі форми рельєфу, внаслідок чого в горах району є багато вершин і западин.

Згідно з геоботанічним районуванням Українських Карпат, ліси на території національного природного парку "Королівські Бескиди" належать до округу букових карпатських лісів,  підокругу ялицево-букових і буково-ялицевих прикарпатських лісів, району буково-ялицевих верхньодністровських лісів (Голубець, 2003).

Клімат помірно теплий, сума активних температур – 1800–2400оС, тривалість періоду активної вегетації – 150–170 днів, сума опадів – 700–1000 мм. Частими компонентами букових і ялицевих лісів є дуби звичайний (Quercus robur L.) і скельний (Q. petraea (Matt.) Liebl.), граб (Carpinus betulus L.), клен гостролистий (Acer platanoides L.), явір (Acer pseudoplatanus L.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.). Невеликими острівцями трапляються літогенні смеречняки, але в складі корінних лісостанів смереки нема. У підліску всюди поширена ліщина (Corylus avellana L.), бузини чорна (Sambucus nigra L.) і червона (S. racemosa L.), жимолость чорна (Lonicera nigra L.), в трав’яному покриві домінують зубниця залозиста (Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.), маренка запашна (Galium odoratum L.), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.), живокіст серцевидний (Symphytum cordatum Waldst. et Kit.), переліска багаторічна (Mercurialis perennis L.), анемона дібровна (Anemone nemorosa L.), квасениця звичайна (Oxalis acetosella L.), безщитник жіночий (Athyrium filix-femina Roth), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas (L.) Schott.) та ін.

Історія

Історія створення парку розпочалась із прийняття рішення XXIII сесії VII скликання Старосамбірської районної ради від 10.06.2018 №403 "Про звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо підтримки клопотання та погодження створення національного природного парку "Королівські Бескиди" на території Старосамбірського району Львівської області з підпорядкуванням Міністерству екології та природних ресурсів України".

Проєкт створення Парку на замовлення відділу АПР Старосамбірської райдержадміністрації був розроблений Львівським національним університетом імені Івана Франка.

НПП “Королівські Бескиди” створений відповідно до Указу Президента України від 30.11.2020 № 526 “Про створення національного природного парку “Королівські Бескиди”.

Метою створення Парку є збереження, відтворення, ефективного використання природних комплексів та об’єктів українських  Карпат, інших природних комплексів та об’єктів, які мають особливу   природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню, естетичну цінність.

Основними завданнями діяльності Парку є:

 збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;

 створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах;

 проведення наукових досліджень природних комплексів;

 проведення екологічної освітньо-виховної  роботи.

Назва ж "Королівські" обрана не випадково. Вона пов'язана з діяльністю на наших теренах Лева Галицького, до часів правління якого, зокрема, відносяться перші письмові згадки про село Спас, на горі Замчище, поряд з яким був зведений замок, що згодом став резиденцією князя. З іменем Лева Даниловича пов'язують і розбудову Святопреображенського монастиря у Спасі, який довгий час був важливим духовно-освітнім центром краю.

Як зазначають дослідники, образ князя Лева Даниловича був дуже популярним серед різних верств українського населення впродовж XV—XIX століть, особливо на землях його колишніх князівств, про що промовисто свідчать, зокрема, численні підробки грамот князя.

Сучасники ж вважали короля Лева Даниловича великим державним діячем. На Заході його сприймали як короля Русі, саме так  титулують його усі західноєвропейські хроніки після 1292 року: "Leon Regem Ruthenorum", "Kunic Leo von Riuzen","Сhuning Leo von Russen, der sciner sipp waz".

Королю Леву I вдалося не тільки зберегти королівство Русі та розширити його територію, але й підняти міжнародний престиж своєї держави до рівня значного впливу на зовнішньополітичну ситуацію у країнах Західної та Центральної Європи, а самому отримати статус одного з найвидатніших правителів в історії Української середньовічної держави та однієї з ключових політичних фігур Центрально‑Східної Європи 1264– 1300 рр.

Функціональне зонування

Площа  НПП "Королівські Бескиди"  становить  8997 га землі  лісового фонду в межах Старосамбірського  та Дністрянського лісництв з вилученням їх у постійного лісокористувача Старосамбірське ДЛГП «Галсільліс».

На території національного природного парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються 4 зони: заповідна, рекреаційна, сталої рекреації та господарська, – для кожної з яких встановлюється режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

Заповідна зона складає 2416 га або 26 % від площі Парку.

Зона регульованої рекреації – складає 2574 га або 28 % від площі Парку.

Зона стаціонарної рекреації складає 179 га, або 4 % від загальної площі природно-заповідної території.

Господарська зона складає 3828 га, або 42 % від площі Парку.